Successful Adoptions
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Click a letter to find an animal or view all.

 Next Page »


Dagle(now Buffy) Dagle(now Buffy)
Adopted: May 1, 2005
Dachshund / Beagle / Mixed

Dahlia (now Zia) Dahlia (now Zia)
Adopted: December 2, 2017
German Shepherd Dog

Dahlia(now Daisy) Dahlia(now Daisy)
Adopted: May 2, 2009
Border Collie / Mixed

Dainty(now Bridget) Dainty(now Bridget)
Adopted: January 30, 2012
Domestic Short Hair / Mixed

Daisy Daisy
Adopted: May 26, 2013
Labrador Retriever / Australian Shepherd / Mixed

 Next Page »

Click a letter to find an animal or view all.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z